PLYNULE.CZ - Váš dodavatel plynu
Nabízíme spravedlivou cenu plynu, proto si změňte svého dodavatele.
Kalkulátor cen

Odpovědi na otázky, které Vás zajímají

Je změna dodavatele plynu zatížena poplatkem? Ne, změna dodavatele plynu je podle Energetického zákona zdarma, rozhodně Vám za ni nikdo nemůže nic účtovat, ani PLYNULE.CZ to tedy rozhodně neudělá. To garantujeme.
Je pro změnu dodavatele plynu nutné navštívit kancelář stávajícího dodavatele? Nikoli, změnu dodavatele můžete řešit korespondenčně, všechny související úkony, jako je například výpověď stávajícímu dodavateli zajistíme na základě plné moci za Vás.
Budu platit stále jen jednu fakturu za plyn? Ano, změníte-li dodavatele, mimoto, že Vám nově bude zasílat vyúčtování PLYNULE.CZ a toho, že na účet PLYNULE.CZ budete platit zálohy, se nic dalšího nezmění. Zůstane Vám Váš plynoměr a bude Vám jej odečítat stejný člověk jako vždycky. Prostě plyn k Vám poplyne stejnou trubkou, jen se změní ten, kdo jej na druhé straně do trubek pouští.
Změní se nějak jakost plynu? Ne, nemusíte mít žádnou obavu, pokud jde o jakost plynu. Ta je stálá a neměnná a nemůžete ji ani nijak ovlivnit výběrem dodavatele. Plyn prostě buď je, nebo není, neexistuje horší, nebo lepší, stejně jako by Vás nenapadlo nakupovat někde lepší elektřinu. Špatný plyn do plynárenské sítě pustit nejde, proto se k Vám ani „špatný“ plyn z důvodu na straně DODAVATELE nedostane.
Co když plyn zdražíte, neprodělám na volbě odebírat plyn zrovna od PLYNULE.CZ? Také další obava o budoucí ceny plynu, resp. to, jak výhodná dodávka plynu od PLYNULE.CZ v porovnání s konkurencí by mohla být lichá. Kdykoli by PLYNULE.CZ změnilo ceny plynu a Vy byste s cenou nesouhlasili, jste volní. Žádné pokuty, žádné poplatky. To není dobrá vůle (ale ani ta nám neschází…), to je zákon. My se jím řídíme.
Co když by PLYNULE.CZ přestalo dodávat plyn? Možná Vás napadlo, co by se stalo, kdyby PLYNULE.CZ svoje velmi nízké ceny plynu na trhu, jak se říká „neustálo“, kdyby zkrachovalo. Stát dobře ochránil odběratele plynu tím, že jim v Energetickém zákoně zaručil, že pokud dodavatel plynu přestane být schopen dostát svému závazku dodávat plyn, okamžitě jej zastoupí tzv. „dodavatel poslední instance“, ten dodává za regulované ceny. Nikdo by Vás neodstřihl od plynu a za plyn byste potom platili regulovanou cenu, i když je vyšší než naše. Myslíme, že tato varianta rozhodně nenastane.
Proč je faktura za plyn tak složitá? Cena plynu se skládá ze tří složek: 1) Cena za komoditu (plyn) a 2) cena za distribuci a za 3) cena za služby OTE (Operátora trhu s energiemi). Všechny tyto položky musí být na vyúčtování podle Energetického zákona vypočteny a uvedeny. Plyn Vám dodáme za výhodných podmínek, cenu distribuce ale ovlivnit nemůžeme. Ta je dána rozhodnutím Energetického regulačního úřadu a je závazná a neměnná pro všechny dodavatele plynu v ČR, proto se na nás nezlobte, že z této ceny Vám nenabídneme žádnou slevu. Drobnou útěchou je to, že platba distribuci činí jen přibližně 1/3 z celkové ceny. Faktura od PLYNULE.CZ však bude oproti běžným zvyklostem poměrně přehledná a Vy si jí můžete nastudovat dopředu při podpisu smlouvy.
Kdo může uzavřít smlouvu s PLYNULE.CZ? Smlouvu s námi může uzavřít (a o změnu dodavatele požádat) vždy jen ten kdo uzavřel předchozí smlouvu s dosavadním dodavatelem (Smlouva o sdružených dodávkách), nebo kdo uzavřel smlouvu o připojení - o připojení na rozvodnou síť). Svojí babičce tedy můžete dobrou radou ušetřit peníze, ale nemůžete za ni smlouvu uzavřít.
Pokud se rozhodnu, že odejdu od PLYNULE.CZ k jinému dodavateli, jak a kdy to mohu udělat? Není to nic složitého. Smlouvu s PLYNULE.CZ uzavíráte jako nový zákazník na dobu neurčitou. Následně si s námi můžete přes online samoobsluhu vybrat výhodný fixní tarif na uvedené období s automatickým obnovováním vždy na dalších 12, resp. 24 měsíců. Pokud před skončením platnosti smlouvy tuto vypovíte, k automatickému prodloužení nedojde.
Kdo stanoví výši záloh? Výši záloh stanovíte samozřejmě Vy sami při uzavření smlouvy. Samozřejmě musí být v relaci s výší Vašeho dosavadního odběru. Ale je zcela v pořádku, pokud si zálohu ponížíte v poměru úspory v ceně plynu.
Jak budu zálohy platit? Platit můžete pomocí trvalého příkazu nebo přes inkaso v bance (musíte zadat svolení k inkasu pro číslo účtu PLYNULE.CZ, které Vám sdělíme.
Pokud budu mít přeplatek, kdy mi jej zašlete? Přeplatky zasíláme do jednoho měsíce po vyúčtování. Do dalších období na úhradu případných záloh převádíme jen přeplatky nižší než 200 Kč, viz . bod 6.3. VOPP.

ÚvodDomácnostFirmyO společnostiLegislativaDokumentyReferenceKontaktyPtáte se

HALIMEDES, a.s.
Senovážné náměstí 978/23   Praha 1   110 00
Tel: +420 277 000 537   Email: info@plynule.cz   IČ: 29015961   DIČ: CZ29015961